Leuven Bears on Wheels, LBOW

“Brush-up van sportrolstoelen voor basketinitiaties”

Onze club wil een aantal sportrolstoelen een tweede leven geven. We zetten de stoelen niet meer in bij wedstrijden maar kunnen ze wel gebruiken bij initiaties in scholen en instellingen. 

Als club laten we in scholen of op sportkampen jongeren kennismaken met rolstoelbasket. We gebruiken hiervoor een twaalftal sportrolstoelen van een oudere leeftijd en van diverse grootte. Stel dat we dat aantal bruikbare stoelen kunnen verhogen, dan kunnen we bij een initiatie grotere groepen aan het sporten brengen. Meer G-sporters doen dan actief mee op het terrein! 

Natuurlijk moeten we de oude stoelen eerst onder handen nemen. Ze hebben een min of meer ingrijpende herstelling of ‘brush-up’ nodig zodat ze zonder probleem inzetbaar zijn. Vandaag stellen we vast dat er door de kleinere mankementen enkele niet gebruikt kunnen worden. Het gaat meer specifiek over herstellen of vervangen van de wielen, spaken, lagers, vattingen (bewegende delen) en versleten zitjes. 

Door te vervangen wat nodig is, kunnen we met een vrij beperkt budget tien tot twaalf stoelen weer helemaal gebruiksklaar maken. Ecologisch verantwoorde recyclage! 

LBOW
streefdoel bereikt
Streefdoel
3691
Totale giften
€ 4605
Aantal supporters
3
Aantal vrijwilligers
0
Sorry, deze actie is afgelopen
Deel dit project: