Projecten

Ontdek hier de 28 geselecteerde projecten van onze crowdfundingscampagne. Supporter worden of doneren aan een project? Klik dan snel door naar de profielpagina van het project van jouw keuze.

 • De rusthuif
  streefdoel bereikt

  De Rusthuif vzw

  Het dagcentrum VZW De Rusthuif (onderdeel van vzw De As) is een kleinschalige voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dankzij een permanente begeleiding ondersteunen ze mensen in het uitbouwen van een zinvolle dagbesteding. Sporten en bewegen nemen hier een belangrijke plaats in.

  Om de mensen tijdens de dagopvang voldoende te kunnen laten proeven van allerlei sporten of vormen van beweging, is de voorziening op zoek naar sport- en spelmateriaal. Met deze kegels, ballen, ringen, matten, enzovoort kunnen mensen genieten van een eerste sportervaring.
  Aantal supporters
  789
  Totale giften
  € 1397
  Streefdoel
  1000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • G-oalympics Ledegem
  streefdoel bereikt

  G-oalympics Ledegem

  G-oalympics Ledegem is een G-voetbalploeg uit West-Vlaanderen. De club staat te popelen om een opblaasbaar boardingveld aan te kopen. Veel spelers zijn immers niet mobiel genoeg om steeds ballen die naast gaan of buiten het speelveld rollen, terug te brengen.

  Met de aankoop van een opblaasbare boarding kunnen spelers zich focussen op het voetbalplezier.
  Aantal supporters
  1383
  Totale giften
  € 3972
  Streefdoel
  3500
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Ruiterclub Tallaerthof
  streefdoel bereikt

  Ruiterclub Tallaerthof

  Ruiterclub Tallaerthof wil de paardensport meer toegankelijk maken voor personen met een handicap. Dit in de breedste zin en zonder onderscheid in handicap. Hierbij verzorgen zij steeds de kwaliteit van de sportbeoefening, maar vooral ook de veiligheid.

  De club wil investeren in twee aangepaste zadels die ervoor zorgen dat personen met een handicap veiliger in het zadel zitten en een groter comfort ervaren tijdens het rijden.
  Aantal supporters
  247
  Totale giften
  € 4185
  Streefdoel
  4000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Lokerse badmintonclub
  streefdoel bereikt

  Lokerse Badmintonclub

  Lokerse Badmintonclub is een club met veel leden. Sinds 2016 startte de club met een eigen G-werking. Met succes want de club moet nu al uitbreiden. Dit betekent echter ook dat ze op zoek moeten naar nieuwe sportmaterialen.

  De club doet vol enthousiasme mee aan de campagne om zo racketten en shuttles, maar ook materiaal voor de training van algemene motoriek, evenwicht, coördinatie, enzovoor te kunnen kopen.
  Aantal supporters
  2474
  Totale giften
  € 1490
  Streefdoel
  900
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Project Lenny
  streefdoel bereikt

  Project Lenny VZW

  Project Lenny is een vzw die G-karate geeft aan personen met alle mogelijke beperkingen. De vereniging ziet haar aantal leden stelselmatig groeien. Daarnaast stelt de vzw zich graag ten diensten van anderen. Zo geven ze onder andere lessen in scholen buitengewoon onderwijs.

  Door de sterke groei wil het project graag investeren in nieuwe rolstoelen voor hun lesgevers en om initiaties te geven. Daarnaast vernieuwen ze hulpmiddelen zoals gewichten, matten, stoot en trapkussens, enzovoort.
  Aantal supporters
  294
  Totale giften
  € 8343
  Streefdoel
  6200
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Sailability Vlaanderen
  streefdoel bereikt

  Sailability Vlaanderen

  Sailability Vlaanderen geeft iedereen, en vooral mensen met een beperking, de kans om te genieten van de zeilsport. Ze zijn aanwezig op 5 locaties in Vlaanderen (Brugge, Heusden-Gent, Vilvoorde, Antwerpen, Mol) en beschikken over aangepaste boten en infrastructuur. Een 60-tal vrijwilligers en zeilbegeleiders leiden bovendien alles in goede banen.

  De organisatie wil haar werking nog uitbreiden om zo aan de huidige vraag te kunnen voldoen. Daarom plannen zij een aankoop van een aangepaste zeilboot en de bijhorende benodigdheden.
  Aantal supporters
  407
  Totale giften
  € 14805
  Streefdoel
  10000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • CAS vzw
  streefdoel bereikt

  CASvzw

  Centrum Aangepast Sporten vzw heeft een uitgebreid, divers en laagdrempelig aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen die aan sport willen doen in de regio Leuven. Elke sporter kan bij CASvzw kiezen voor een activiteit op maat die past bij de eigen mogelijkheden en interesses. Dit gaat van rolstoelbasketbal over VE-voetbal tot aangepaste conditietraining.

  Om er voor te zorgen dat meer dan 150 sporters kwalitatief kunnen genieten van het badmintonnen, zwemmen, voetballen en nog veel meer, zijn ze op zoek naar allerhande sportmateriaal.
  Aantal supporters
  211
  Totale giften
  € 3000
  Streefdoel
  3000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • BSBO Den Anker
  streefdoel bereikt

  BSBO Den Anker

  BSBO Den Anker is een buitengewone school uit Mechelen met aandacht voor de ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Ze bieden kwaliteitsvol onderwijs op maat aan en zijn daarom op zoek naar 20 aangepaste fietsen.

  De grootste groep leerlingen komt met aangepast busvervoer naar school. Zij hebben zelden de kans om te genieten van een fietservaring. De aankoop van nieuwe fietsen door de school is daarom cruciaal. De fietsen worden tijdens de schooluren gebruikt om met alle leerlingen te fietsen.
  Aantal supporters
  672
  Totale giften
  € 9561
  Streefdoel
  9561
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Wapper vzw
  streefdoel bereikt

  Wapper vzw

  Wapper vzw is een sportclub uit de regio van Antwerpen met als doel personen met een beperking sport aan te bieden, zowel op recreatief- als competitief niveau. In totaliteit bieden ze 8 sporttakken.

  De club wil haar basketwerking ondersteunen en doen groeien door de aankoop van sportrolstoelen. Als club erkennen zij dat het voor hun leden niet altijd mogelijk is om zelf de dure sportstoelen aan te kopen. Daarom wil de club zelf stoelen aankopen en deze ter beschikking stellen van haar leden.
  Aantal supporters
  318
  Totale giften
  € 5045
  Streefdoel
  5000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • MPI Zonnebos
  62%

  MPI Zonnebos

  MPI Zonnebos is een school voor buitengewoon onderwijs met leerlingen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. De school bestaat uit een kleuterschool en een lager onderwijs.

  De school wil graag geld inzamelen voor de aankoop van sportmateriaal dat bruikbaar is op de speelplaats van hun autiwerking. De speelplaats is een ideale plek op school waar sport en spel centraal staat. Met het sportiever maken van de speelplaats, wil de school meer kansen geven tot sportief en spelend bezig zijn.

  Locatie: ‘s Gravenwezel
  Streefdoel: 10.000 euro
  Materiaal: aangepaste fietsen en sportmateriaal
  Aantal supporters
  271
  Totale giften
  € 6200
  Streefdoel
  10000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Vospo vzw
  streefdoel bereikt

  VOSPO

  VOSPO is een recreatie-sportclub voor zowel fysiek als verstandelijke G-sporters. De omnisportclub met rolstoelbasketclub bestaat sinds 1978. Wekelijks nemen een 80-tal leden uit heel Noord-Limburg deel aan de activiteiten in sportcentrum ‘De Bemvoort’.

  De club stelt al het sportmateriaal ter beschikking aan haar leden. Door het groeiende aantal leden is dit materiaal steeds langer in gebruik. De club wil investeren in nieuwe sportrolstoelen om hun oude stoelen te vervangen.
  Aantal supporters
  205
  Totale giften
  € 8000
  Streefdoel
  8000
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • MPC Sint-Franciscus
  streefdoel bereikt

  MPC Sint-Franciscus

  MPC Sint-Franciscus in Roosdaal is een veelzijdig én gedecentraliseerd centrum voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking, in combinatie met andere beperkingen (autisme, gedrags- en emotionele problemen, ...).

  Het centrum zoekt middelen voor de aankoop van een elektrische rolstoelfiets voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking die motorisch zeer zwak zijn. Een dergelijke fiets is de enige manier om te kunnen fietsen en om tegelijk te genieten van de buitenlucht.
  Aantal supporters
  238
  Totale giften
  € 8585
  Streefdoel
  8029
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • OC Cirkant
  streefdoel bereikt

  OC Cirkant Aartrijke

  OC Cirkant integreerde sport binnen haar eigen werking, maar stelt haar activiteiten ook open voor verenigingen of andere voorzieningen in de regio. Zo geven ze G-sporters de kans om te genieten van het bewegen en het samenzijn.

  De aankoop van Curling Stones (mikspel), kegels voor een visueel parcours, handballen en gripzakjes, een noppenbal en zoveel meer moeten er voor zorgen dat de sport-en bewegingssessies zo veilig en toegankelijk mogelijk zijn.
  Aantal supporters
  228
  Totale giften
  € 1039
  Streefdoel
  797
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • DAIS vzw
  streefdoel bereikt

  DAIS vzw

  DAIS vzw richt zich tot alle geïnteresseerde sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek en al wie zich kan en wil verplaatsen naar deze regio.

  Deze sportclub biedt vele verschillende sporten aan in Roosdaal, Ternat, Lennik en Ronse, maar wil dankzij ‘Supporters voor G-sporters’ vooral investeren in bocce-materiaal


  Aantal supporters
  338
  Totale giften
  € 6130
  Streefdoel
  4214
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • S-sport // Recreas
  1%

  S-Sport // Recreas vzw

  S-sport // Recreas vzw is een erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie waar iedereen meetelt. Via het ondersteunen van sportclubs en het organiseren van sportactiviteiten bieden ze een recreatief sport- en bewegingsaanbod voor jong en oud én voor personen met en zonder handicap.

  Ze beheren een uitleendienst voor G-sportspecifiek materiaal waar haar leden, clubs of externen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen beginnende sporters eerst proeven van de sport voor ze zelf duur materiaal moeten aankopen. Daarom wil de federatie vier sportrolstoelen aankopen.
  Aantal supporters
  30
  Totale giften
  € 180
  Streefdoel
  10080
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Recreas Watersport
  54%

  Recreas Watersport

  Recreas Watersport bestaat al 27 jaar en steunt op heel wat enthousiaste vrijwilligers. De club heeft als doel om zoveel mogelijk personen met een beperking en hun familie te laten kennismaken met het watersporten in het algemeen en het Windsurfen in het bijzonder. Daarnaast ondersteunt de club ook heel wat valide windsurfclubs om hen inclusief te maken.

  De club plant de aankoop van vier opblaasbare windsurfplanken waarop twee personen kunnen staan. Zo kan de begeleider mee op de windsurfplank.
  Aantal supporters
  344
  Totale giften
  € 3380
  Streefdoel
  6246
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Rotonde vzw
  streefdoel bereikt

  Rotonde vzw

  Rotonde vzw werkt sinds 1974 voor personen met een beperking. Je kan bij hen terecht om te wonen, te sporten, te leren, voor allerlei vrijetijdsactiviteiten, om te beleven en te creëren en nog zoveel meer. Ze doen dit binnen verschillende vestigingen in Brasschaat, Kapellen, Stabroek, Antwerpen en Schoten.

  Om te kunnen sporten moet de organisatie vaak beroep doen op de infrastructuur van anderen. Dit zorgt er vaak voor dat de sportvloer niet altijd ideaal is. De organisatie wil dit graag oplossen met de aankoop van aangepaste sportmatten met de juiste belijning voor specifieke G-sporten.
  Aantal supporters
  315
  Totale giften
  € 2476
  Streefdoel
  2442
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • OC Sint Jan de Deo
  streefdoel bereikt

  OC Sint Jan de Deo

  Het OC Sint Jan de Deo Sint Jan de Deo gaat op weg met volwassenen met een verstandelijke en eventueel meervoudige beperking. Ze streven naar een plek waar het voor onze bewoners goed is om te wonen, werken en leven en waar tevreden medewerkers hen gepaste zorg en ondersteuning bieden.

  Het is de droom van het centrum om een duofiets te kunnen aankopen, zodat bewoners samen met een begeleider, familielid of vriend kunnen fietsen. Zo creëren ze extra kansen om te bewegen en bevorderen ze het welbevinden en de gezondheid van de bewoners.
  Aantal supporters
  1402
  Totale giften
  € 7887
  Streefdoel
  5454
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • OC Broeder Ebergiste
  66%

  OC Broeder Ebergiste

  In OC Broeder Ebergiste engageren de medewerkers zich elke dag om voor meer dan 330 personen met een voornamelijk verstandelijke beperking te zorgen.

  Om het klassieke aanbod van wandelen of kine-therapie een nieuw leven in te blazen, wil het centrum een outdoor bewegingszone creëren met toestellen voor rolstoelgebruikers en voor valide personen.
  Soms maken kleine aanpassingen, zoals de hoogte van de oefentoestellen aangepast aan een rolstoel, een
  wereld van verschil. Vaak gaat het ook om duo-toestellen zodat mensen samen met hun begeleider kunnen sporten.
  Aantal supporters
  231
  Totale giften
  € 10015
  Streefdoel
  15056
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Roeselaarse Kajakvaarders
  streefdoel bereikt

  Roeselaarse Kajakvaarders

  De Roeselaarse Kajakvaarders is een snel groeiende club (150 leden) die actief is in verschillende kajakdisciplines. De club richt zich op het plezier maken op en rond het water. Mensen verenigen door samen te sporten is dan ook hun motto en daarom zijn zij sinds 2015 gestart met een G-werking. Intussen hebben zij al 15 G-sporters binnen de club.

  De club wil graag investeren in een aangepaste kano waar minstens 10 volwassen personen in kunnen. De aangepaste kano zorgt ervoor dat meer G-sporters op het water kunnen.
  Aantal supporters
  2271
  Totale giften
  € 6249
  Streefdoel
  5747
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Mariadal Instituut
  streefdoel bereikt

  Mariadal Instituut

  Mariadal Instituut (SLO) uit Hoegaarden, een school waar kinderen met leerproblemen en leerstoornissen kunnen leren, droomt van een powerplaysoccerkooi.

  Met deze voetbalkooi hebben de leerlingen een eigen plekje om te voetballen. Een actieve, gestructureerde speelplaats zorgt voor betere leerprestaties.
  Aantal supporters
  3765
  Totale giften
  € 7040
  Streefdoel
  6200
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Parantee-Psylos
  60%

  Parantee-Psylos vzw

  Parantee-Psylos vzw is de Vlaamse unisportfederatie voor de G-sport. Als federatie staat Parantee-Psylos in voor de organisatie van allerlei wedstrijden, onder andere binnen het wielrennen. Elk jaar merken zij een stijging in het aantal renners. Niet alleen het aantal renners, maar ook het niveau stijgt jaar na jaar. De federatie wil investeren in een automatisch tijdsregistratie systeem om de kwaliteit van de wedstrijden te kunnen bewaken.
  Aantal supporters
  200
  Totale giften
  € 10000
  Streefdoel
  16400
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Huize Eigen Haard
  streefdoel bereikt

  Huize Eigen Haard

  Huize Eigen Haard vzw is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Hun G-sporters fietsen sinds twee jaar mee met G-cyclocrosswedstrijden.

  Tot nu toe fietsen deze sporters echter met fietsen die niet geschikt zijn voor het terrein en die niet aangepast zijn aan hun maat. Nieuwe fietsen moeten er voor zorgen dat hun sporters meer plezier hebben tijdens het sporten.
  Aantal supporters
  211
  Totale giften
  € 3125
  Streefdoel
  2700
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • streefdoel bereikt

  Parantee-Psylos vzw

  Parantee-Psylos vzw is de Vlaamse unisportfederatie voor G-sport. De federatie wil de grote drempel die de meeste beginnende G-sporters ervaren weghalen: de kost van het materiaal. Ze beheren een uitleendienst voor G-sportspecifiek materiaal waar leden, clubs of externen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen beginnende sporters eerst proeven van G-sport voor ze zelf duur materiaal aankopen. Om de vele vragen te kunnen beantwoorden, heeft de federatie nood aan extra handbikes.
  Aantal supporters
  200
  Totale giften
  € 6388
  Streefdoel
  6388
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Powerchair Hockey Foundation
  streefdoel bereikt

  Powerchair Hockey Foundation vzw

  Powerchair Hockey Foundation organiseert cluboverschrijdende trainingen, open trainingen en kampen. Ze willen het niveauverschil tussen de hoogste competitie en lagere competities verkleinen.

  Om hun sporters nog beter te kunnen trainen, wil de organisatie investeren in ‘SmartGoals’. Deze interactieve mobiele doelen worden uitgezet op elk mogelijk speelveld. Dankzij de ‘SmartGoals’ kan de organisatie haar sporters interactief trainen in eender welke omstandigheden.
  Aantal supporters
  214
  Totale giften
  € 3554
  Streefdoel
  2368
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • G-lymnastiek
  streefdoel bereikt

  G-lymnastiek

  G-lymnastiek staat voor "gymmen met een glimlach." Initieel startte de club met turnlessen voor kinderen en jongeren met een beperking. In 2015 kwam er ook een G-danswerking. De club wil deze activiteiten verder uitbreiden zodat nog meer kinderen met een beperking kunnen bewegen. Het voornaamste doel is hen plezier te laten beleven aan hun sport.

  Om hun werking kracht bij te zetten is G-lymnastiek op zoek naar een ijzeren rolstoelparcours. Dit om rolstoelvaardigheden in te oefenen aan de hand van zelf ontwikkelde kijkwijzers.
  Aantal supporters
  264
  Totale giften
  € 5250
  Streefdoel
  3500
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Junior Bears on Wheels team
  streefdoel bereikt

  Junior Bears on Wheels (JBOW)

  Junior Bears on Wheels is de jeugdafdeling van het rolstoelbasket bij Leuven Bears. Op dit moment zijn er 16 jongeren met een fysieke beperking tussen 7 en 14 jaar oud, zowel meisjes als jongens.

  Momenteel maken verschillende sporters gebruik van rolstoelen die dringend aan vervanging toe zijn omdat ze te klein worden voor de jeugdploegen. De te kleine sportstoelen worden doorgegeven aan nieuwe spelertjes zodat ook hij of zij de kans krijgt om te genieten van de sport.
  Aantal supporters
  3054
  Totale giften
  € 7200
  Streefdoel
  6700
  Sorry, deze actie is afgelopen
 • Dienstenaanhuis Lions Zedelgem
  streefdoel bereikt

  Dienstenaanhuis Lions Zedelgem

  Dienstenaanhuis Lions Zedelgem wil iedereen op een aangename en plezante manier kennis laten maken met de (rolstoel)basketbalsport. Sporters krijgen de kans om hun lievelingssport op competitieniveau of op recreatief niveau te beoefenen. Daarom bieden ze multimove, basketbal, rolstoelbasket en zelfs jogging aan.
  Met de aankoop van twee sportrolstoelen wil de club verder investeren om voldoende kwaliteit te bieden aan haar leden.
  Aantal supporters
  205
  Totale giften
  € 9258
  Streefdoel
  9234
  Sorry, deze actie is afgelopen